• test

O nas

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Należy jednak w takim przypadku pamiętać o tym, że kosztami czynności komorniczych wykonywanych poza właściwym rewirem (tj. koszty przejazdu, noclegi) ponosi wierzyciel.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 882) Art. 8

Kancelaria komornicza komornika Alberta Tomasiewicza została założona w 2006 r. i znajduje się przy Sądzie Rejonowym przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 21a we Włocławku. Zgodnie z przepisami uregulowanymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 882) Art. 2.2 komornik pełni czynności osobiście. Wyjątkiem są przypadki, które zostały określone w przepisach prawa.

Czynności komornicze wykonywane są na obszarze rewiru, który jest przyporządkowany do ww. sądu. Wierzycielowi przysługuje jednak prawo do złożenia wniosku do komornika sądowego z prośbą o zmianę takowego obszaru.

Zgodnie z ustawą i Art. 2.3, komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

W kancelarii przeprowadzane są egzekucje komornicze w zakresie m.in. ściągania długów na wniosek wierzyciela, licytacje nieruchomości oraz ruchomości, egzekucje z nieruchomości oraz wiele innych egzekucji sądowych.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika.

img (1)

Tomasiewicz Albert. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21a lok.

87-800 Włocławek
Tel.: 54 411 05 82
E-mail: wloclawek3@komornik.pl