• test

Oferta

Komornik Sądowy Albert Tomasiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami niezbędnymi przy postępowaniu egzekucyjnym.

Wnioski i wybór komornika:

Wierzyciel przed rozpoczęciem postępowania przez komornika, zobowiązany jest do złożenia:

  • tytułu wykonawczego,
  • wypełnionego wniosku egzekucyjnego.

Aby wniosek został przyjęty, każdy tytuł wykonawczy (wyroku, nakazu zapłaty i in.) dostarczony do kancelarii, musi zawierać następującą treść:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

W zakresie wyboru komornika wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Musi on zawierać pisemne oświadczenie dotyczące tego, że korzysta on z prawa do wyboru komornika.

Na tej stronie poniżej, znajdą Państwo wnioski potrzebne przy postępowaniu komorniczym. Prosimy z nich korzystać, gdyż znacznie ułatwi to naszą współpracę.

Komornik Sądowy Albert TomasiewiczZapraszamy do zapoznania się z wnioskami niezbędnymi przy postępowaniu egzekucyjnym.Wnioski i wybór komornika:</strong>Wierzyciel przed rozpoczęciem postępowania przez komornika, zobowiązany jest do złożenia:<li>tytułu wykonawczego,</li><li>wypełnionego wniosku egzekucyjnego.</li> <strong>Aby wniosek został przyjęty, każdy tytuł wykonawczy (wyroku, nakazu zapłaty i in.) dostarczony do kancelarii, musi zawierać następującą treść:</strong><em>W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.</em><em> W zakresie wyboru komornika wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Musi on zawierać pisemne oświadczenie dotyczące tego, że korzysta on z prawa do wyboru komornika.</em><strong>Na tej stronie poniżej, znajdą Państwo wnioski potrzebne przy postępowaniu komorniczym. Prosimy z nich korzystać, gdyż znacznie ułatwi to naszą współpracę.</strong>