• test

Oferta

Komornik sądowy Albert Tomasiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami niezbędnymi przy postępowaniu egzekucyjnym.

Wnioski i wybór komornika:

Każdy wierzyciel przed rozpoczęciem postępowania przez komornika, zobowiązany jest dostarczenia:

  • tytułu wykonawczego,
  • wypełnionego wniosku,
  • egzekucyjnego.

Aby wniosek został przyjęty, każdy tytuł wykonawczy (wyroku, nakazu zapłaty i in.) dostarczony do kancelarii, musi zawierać następującą treść:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

W zakresie wyboru komornika wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Musi on zawierać pisemne oświadczenie dotyczące tego, że korzysta on z prawa do wyboru komornika.

Na tej stronie poniżej, znajdą Państwo wnioski potrzebne przy postępowaniu komorniczym. Prosimy z nich korzystać, gdyż znacznie ułatwi to naszą współpracę.

img (2)

Tomasiewicz Albert. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21a lok.

87-800 Włocławek
Tel.: 54 411 05 82
E-mail: wloclawek3@komornik.pl